Nõrkvoolutööd:

  • Sidevõrkude projekteerimine ja ehitus
  • Automaatne tulekahjusignalisatsiooni projekteerimine ja ehitus
  • Turvasignalatsiooni projekteerimine ja ehitus.