Tootmisseadmete efektiivsuse jälgimine

Milleks?

 • Efektiivsuse tõstmiseks tootmises.
 • Tegevuste täpsemaks planeerimiseks.
 • Tootmises toimuvast kiire ülevaate saamiseks.
 • Seisakute vältimiseks või vähendamiseks tootmises.
 • Kriitiliste seadmete puhul on võimalik lisada teavitusti SMS-i või e-maili teel.
 • Juurdepääs infole ja teabele tootmises toimuvast olenemata asukohast.

Tootmisseadete jälgimiseks reaalajas:

 • Kas tootmisliin seisab või töötab.
 • Tootmisliini töö- ja seismise aeg.
 • Tootmisliini kesmine kiirus.
 • Efektiivsus (OEE).

Statistika ja aruanded:

 • Eelseadistatud raportid.
 • Võimalus genereerida endale sobivaid raporteid.

Teabe saamiseks:

 • Millal masinad seisavad.
 • Kui pikalt masinad seisavad.
 • Miks masinad seisavad.
 • Aeg, mis on kulunud lõuna pidamiseks.