ELEKTRITÖÖD

 • Projekteerimine
 • Ehitamine
 • Käidukorraldus ja hooldustööd
 • Elektrotehnilised kontrollmõõtmised
 • Elektrikvaliteedi logermõõtmised
 • Valgustatuse (valgustugevuse) mõõtmised

NÕRKVOOLUTÖÖD

 • Sidevõrkude projekteerimine ja ehitus
 • Automaatne tulekahjusignalisatsiooni projekteerimine ja ehitus
 • Turvasignalatsiooni projekteerimine ja ehitus.

AUTOMAATIKATÖÖD

 • Automaatikasüsteemide projekteerimine ja paigaldamine
 • Sagedusmuundurite programmeerimine ja paigaldamine
 • Automaatika kilpide valmistamine
 • Profinet, ProfiBus ja ASiBus võrkude projekteerimine

PÄIKESEELEKTRIJAAMAD

 • Erinevates suurustes päikeseelektrijaamade (off-grid, on-grid) projekteerimine  ja ehitamine
 • Ehituslubade vormistamine ehitusregistris (www.ehr.ee) ja projektide ekspertiisi tegemine üle 250A
 • Päikeseelektrijaamade hooldus ja ekspertiis koos raportiga. Vajadusel pakume hoolduslahendusi reageerimisajaga kuni 24h

ELEKTRISEADMETE KAUGJUHTIMINE

 • Elektriseadmete kaugjuhtimine nutika relee abil
 • Tarbimise reguleerimine börsihinna, sensorite ja algoritmide abil
 • Nutikate elektriseadmete kaugjuhtimine API kaudu (nt Komfovent ventilatsiooni agregaat)
 • Juhtmevaba lahendus, mis kasutab WIFI võrku komponentide omavahelise suhtluse jaoks
solar-panel-F67UZSP

Elektrilised päikesepaneelid

 • Päikeseelektrijaamade projekteerimine ja ehitus
 • SolarEdge GmbH inverterite müük ja tehase volitatud garantiihooldus
 • Päikesepaneelide müük ja tehase volitatud garantiihooldus

Meie partneriteks on päikesepaneelidega Solarstone, inverteritega varustab SolarEdge GmbH ja paigaldustarvikud tulevad ettevõttelt Schletter GmbH. Tänu meie partneritele on kõigi meie komponentide garantii vähemalt 10 aastat.

Püsipartneriteks on eelkõige lähipiirkonna puidu- ja metallitööstused.
Samas on meid leidnud ka välisettevõtted kellega koos oleme töötanud Valgevenes, Soomes ja Rootsis.

Oleme vältinud osalemast riigihankevähempakkumistel kus parim on odavaim. Samas teeme koostööd
usaldusväärsete peatöövõtjatega üldelektripaigaldiste (kaubakeskused, bürood, kortermajad) ehitamisel. Eraldi valdkonnad on käidukorralduse-korrashoiuteenuse-, mõõtelabori- ja nõrkvoolutööd .

Oleme kogenud ,et parim tunnustus või mittetunnustus ettevõttele tuleb tehtud töödest.